دایره ,نقطه ,پرگار ,قسمت ,گردش پرگار

در دایره ی قسمت ما نقطه ی تسلیمیم                        لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی

جام می و خون دل هریک به کسی دادند                       در دایره ی قسمت اوضاع چنین باشد

خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم                       کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت

دل چو پرگار به هر سو دورانی می کرد                           وندر آن دایره سر گشته ی پا برجا بود

عاقلان نقطه ی پرگار وجودند ولی                                  عشق داند که در این دایره سرگردانند

آنکه پر نقش زد این دایره ی مینایی                               کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

نقطه ی عشق نمودم به تو هان سهو مکن                     ور نه چون بنگری از دایره بیرون باشی

چو نقطه گفتمش اندر میان دایره                                   به خنده گفت به حافظ که این چه پرگاری

اگر نه دایره ی عشق راه بربستی                                  چو نقطه ی حافظ مسکین نه در میان بودی

 

منبع اصلی مطلب : .
برچسب ها : دایره ,نقطه ,پرگار ,قسمت ,گردش پرگار
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : دایره قسمت